เทศน์พระ

ผิวบาง

๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หาดาว

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ต้นทาง

๒ ก.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

น้ำขึ้น

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ฝนตก

๔ ส.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ที่เกิด

๒o ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ร่มเงา

๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

มีใจ

๒o มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

จิตนอก

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เรียนรู้

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ธาตุรู้

๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผีร้าย

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓