เทศน์พระ

แก๊สพิษ

๓ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ไม้ล้ม

๑๘ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ตายซาก

๓ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

แกล้งโง่

๒o ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ไม่มีสาระ

๕ ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ดีแต่ปาก

๒o ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

หมาตาย

๕ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

มีหาง

๒๒ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

เป็นพระ

๗ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ทิศทางลม

๒๓ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ละเลย

๘ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ปากเหยี่ยว

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖o