เทศน์พระ

ร่มเงา

๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

มีใจ

๒o มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

จิตนอก

๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เรียนรู้

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ธาตุรู้

๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผีร้าย

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เห็นภัย

๗ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ค้ำโพธิ์

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้เฒ่า

๙ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวหอก

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้บุกเบิก

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ชาติตระกูล

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓