เทศน์พระ

มาจากธรรม

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ที่ทำกิน

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

๑๓ หมูป่า

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลังยาว

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

นาทีชีวิต

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุธรรม

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุดี

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ลวงโลก

๓o เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

นกบิน

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ความดี

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

รักษาพระ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลงโลก

๑ มี.ค. ๒๕๖๑