เทศน์พระ

หมดจด

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ดีชั่ว

๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

จนตรอก

๒o ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

พายุ

๖ ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

อดอยาก

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เสียดาย

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

แก้บน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เปิดตา

๘ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ทะเลหมอก

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ซักผ้า

๙ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ตึกสูง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ใจของตน

๙ ก.ย. ๒๕๖๑