เทศน์พระ

กราบ

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ต่อตา

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

จะกินไข่

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

สดๆ ร้อนๆ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ซากหมา

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

พระคุณ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

คมคิด

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ค้นหา

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

อ้อมอก

๓o พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เย็นชา

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ลามทุ่ง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ก่อตัว

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓