เทศน์บนศาลา

กิเลสบิดพลิ้ว

๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมในกะลา

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสผู้ก่อการ

๔ พ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมมิตรภาพ

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสฟาร์ม

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมกระดองเต่า

๖ ต.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสตีสองหน้า

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมก้านกล้วย

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสเสรี

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

อยู่กับธรรม

๖ ก.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

แกงหม้อใหญ่

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กลัวความจริง

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔