เทศน์บนศาลา

สมาธิหัวตอ

๘ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ลืมตาทำสมาธิ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หลับตาทำสมาธิ

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หัวใจซุกขยะ

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ความเห็นไม่แจ้ง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

จิตหลงทาง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ขาดตกบกพร่อง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ตั้งตนไว้ชอบ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ความคิดขบถ

๓ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

คาดไม่ถึงธรรม

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ใจที่เดือดร้อน

๔ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

บิดพลิ้วเพราะโง่เข

๒o มี.ค. ๒๕๖๒