เทศน์บนศาลา

คิดผิดหรือคิดถูก ไ

๗ ส.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

แพ้ไม่เป็น

๓๑ ก.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

คนโง่

๒๓ ก.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

คุยกับตน

๑๖ ก.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ขันธ์ ๕ ที่เป็นภาร

๘ ก.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

คนเปล่าๆ

๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

สมถกรรมฐาน-วิปัสสน

๙ มิ.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ผู้รู้คืออวิชชา

๒๕ พ.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ความไม่ประมาทในสัง

๑o พ.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ดับกระแส

๒๕ เม.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

มายาภาพ

๑๑ เม.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

มนุษย์วุฒิภาวะ

๒๗ มี.ค. ๒๕๔๑