เทศน์บนศาลา

ธรรมที่ไม่แซงหน้าแ

๑๒ มี.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ภาษากิเลส

๒๘ ก.พ. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ศาสนาที่ประเสริฐ

๒๕ ก.พ. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมอยู่ที่ใจ

๑๑ ก.พ. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

น้ำตาโลกผูกมัด-น้ำ

๒๗ ม.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ความว่างสาม

๑๒ ม.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ไม่ยอมจำนน

๒๘ ธ.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

โลกวัฏวน

๑๔ ธ.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

โลกียะสมาธิ โลกุตร

๒๙ พ.ย. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

ลอยกระทง ลอยกิเลส

๑๔ พ.ย. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

กองทัพกิเลส กองทัพ

๓o ต.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

บูชาธรรม

๑๖ ต.ค. ๒๕๔o