เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา2

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา1

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๘ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๑ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๓ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

จิตหนึ่ง

๖ ส.ค. ๒๕๓๙