เทศน์บนศาลา

งานฌาปนกิจศพ นายชอ

๑๗ พ.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

การเพ่งดูจิตกับการ

๒๔ ธ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา2

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา1

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๘ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๑ ส.ค. ๒๕๓๙