เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๒๓ ก.ย. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

ปลูกดอกบัวที่ใจ

๒๔ ส.ค. ๒๕๓๘