เทศน์บนศาลา

ชาล้นถ้วย-น้ำกิเลส

๑๘ ส.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันอาสฬหบูช

๑๙ ก.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๒o พ.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

งานฌาปนกิจศพ นายชอ

๑๗ พ.ค. ๒๕๔o

เทศน์บนศาลา

การเพ่งดูจิตกับการ

๒๔ ธ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ต.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา2

๕ ก.ย. ๒๕๓๙