เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๓ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

จิตหนึ่ง

๖ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันอาสาฬหบู

๒๙ ก.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๓๑ พ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันมาฆบูชา

๓ มี.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

วันปวารณาออกพรรษา

๘ ต.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

การพิจารณาจิต

๑ ต.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๒๓ ก.ย. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

ปลูกดอกบัวที่ใจ

๒๔ ส.ค. ๒๕๓๘