เทศน์บนศาลา

ใจตื่น

๒๘ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ตกบ่ออวิชชา

๒o ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

สมบัติธรรม

๑๘ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

สมณธรรม

๑๓ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ศากยบุตร

๕ ก.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ใจติดหล่ม

๒o มิ.ย. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

คนหลงโลก

๒๘ พ.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

รากแก้วพุทธศาสนา

๗ พ.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

สัญญาความจำ

๒๒ เม.ย. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นภัย

๘ เม.ย. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

ใจรอด

๒๔ มี.ค. ๒๕๔๔

เทศน์บนศาลา

กิเลสบังเงา

๙ มี.ค. ๒๕๔๔