เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๔

๒๔ ธ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๓

๙ ธ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๒

๒๔ พ.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๑

๙ พ.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๓๐

๒๖ ต.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๙

๑๑ ต.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๘

๒๖ ก.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๗

๑๑ ก.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๖

๒๘ ส.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๕

๑๓ ส.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๔

๒๙ ก.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๓

๒๙ มิ.ย. ๒๕๕o